Khóa luận
658.3 L 250 H
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Khánh Hòa /
DDC 658.3
Tác giả CN Lê Thị Thục Huyền
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Khánh Hòa / Lê Thị Thục Huyền; Trương Ngọc Phong: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2023
Mô tả vật lý 125 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 61
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Phong: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003325
000 00000nam#a2200000ui#4500
001187947
00215
0049ED4F715-68C5-433C-942D-EDA9D60A39AA
005202309221713
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230922171351|bvanpth|y20230822151824|zluuyen
082 |a658.3|bL 250 H
100 |aLê Thị Thục Huyền
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Khánh Hòa / |cLê Thị Thục Huyền; Trương Ngọc Phong: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2023
300 |a125 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kinh tế. Ngành Quản trị kinh doanh. Khóa 61
650 |aQuản trị nhân sự
700 |aTrương Ngọc Phong: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003325
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003325 Kho luận văn 658.3 L 250 H Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét