Khóa luận
657.74
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp /
DDC 657.74
Tác giả CN Hồ Thị Hồng Uyên
Nhan đề Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp / Hồ Thị Hồng Uyên; Đỗ Thị Ly: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 147 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kế toán. Khóa 60
Phụ chú Chỉ có Bản mềm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Ly: GVHD
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001182324
00215
004967381B4-96DE-4148-A821-8F96DAFAA867
005202304180829
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230418082921|zluuyen
082 |a657.74
100 |aHồ Thị Hồng Uyên
245 |aKế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp / |cHồ Thị Hồng Uyên; Đỗ Thị Ly: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a147 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kế toán. Khóa 60
500|aChỉ có Bản mềm
650 |aKế toán doanh thu
700 |aĐỗ Thị Ly: GVHD
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét