Khóa luận
657.42 Ng 527 Th
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Triều Xanh /
DDC 657.42
Tác giả CN Nguyễn Thị Thảo
Nhan đề Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Triều Xanh / Nguyễn Thị Thảo; Bùi Mạnh Cường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 131 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kế toán. Khóa 60
Thuật ngữ chủ đề Kế toán chi phí
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Bùi Mạnh Cường: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003203
000 00000nam#a2200000ui#4500
001175376
00215
00453A4C453-C4AE-41AE-A1A7-78794C4C2371
005202303071503
008 2022
0091 0
039|a20230307150333|bvanpth|y20221206082537|zluuyen
082 |a657.42|bNg 527 Th
100 |aNguyễn Thị Thảo
245 |aKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Triều Xanh / |cNguyễn Thị Thảo; Bùi Mạnh Cường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a131 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kế toán. Khóa 60
650 |aKế toán chi phí
650 |aKế toán doanh thu
700 |aBùi Mạnh Cường: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003203
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003203 Kho luận văn 657.42 Ng 527 Th Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét