• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 664.945 Ng 527 Ng
    Nhan đề: Đánh giá chất lượng cảm quan của phi lê cá Chim trắng vây vàng bảo quản lạnh / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Mai Thị Tuyết Nga, Huỳnh Thị Ái Vân: GVHD

DDC 664.945
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Nhan đề Đánh giá chất lượng cảm quan của phi lê cá Chim trắng vây vàng bảo quản lạnh / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Mai Thị Tuyết Nga, Huỳnh Thị Ái Vân: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 117 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ thực phẩm. Khóa 60
Thuật ngữ chủ đề Cá Chim trắng vây vàng-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Mai Thị Tuyết Nga: GVHD
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Ái Vân: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003246
000 00000nam a2200000 4500
001174206
00215
004391D933A-AC5E-4C66-911A-822CA81C1B85
005202303101703
008130110s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230310170329|bvanpth|y20221102154419|zluuyen
082 |a664.945|bNg 527 Ng
100 |aNguyễn Thị Minh Nguyệt
245 |aĐánh giá chất lượng cảm quan của phi lê cá Chim trắng vây vàng bảo quản lạnh / |cNguyễn Thị Minh Nguyệt; Mai Thị Tuyết Nga, Huỳnh Thị Ái Vân: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a117 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ thực phẩm. Khóa 60
650 |aCá Chim trắng vây vàng|xChất lượng
700 |aMai Thị Tuyết Nga: GVHD
700 |aHuỳnh Thị Ái Vân: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003246
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003246 Kho luận văn 664.945 Ng 527 Ng Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét