• Khóa luận
  • Ký hiệu PL/XG: 657.42 Ng 527 Nh
    Nhan đề: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Hoa Sơn / Nguyễn Thị Quỳnh Nhung; Bùi Thị Thu Hà: GVHD

DDC 657.42
Tác giả CN Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
Nhan đề Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Hoa Sơn / Nguyễn Thị Quỳnh Nhung; Bùi Thị Thu Hà: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 76 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kế toán. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Kế toán chi phí
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thu Hà: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003088
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143452
00215
00460E4C4E4-E296-43EC-AFF1-0321602EDFA7
005202102221702
008 2020
0091 0
039|a20210222170254|bvanpth|c20210222170015|dvanpth|y20210122145158|zthanhnhan
082 |a657.42|bNg 527 Nh
100 |aNguyễn Thị Quỳnh Nhung
245 |aKế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Hoa Sơn / |cNguyễn Thị Quỳnh Nhung; Bùi Thị Thu Hà: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a76 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kế toán. Khóa 58
650 |aKế toán chi phí
650 |aKế toán doanh thu
700 |aBùi Thị Thu Hà: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003088
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 7000003088 Kho luận văn 657.42 Ng 527 Nh Khóa luận (sinh viên) 1
Nhận xét