Khóa luận
657.42 Ng 527 U
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort /
DDC 657.42
Tác giả CN Nguyễn Thị Tú Uyên
Nhan đề Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort / Nguyễn Thị Tú Uyên; Nguyễn Thị Lan Phương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 170 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kế toán. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Kế toán chi phí
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Thuật ngữ chủ đề Hạch toán kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Lan Phương: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003087
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143157
00215
0041B163D11-6FC1-4CC7-AD73-CA77D97D0664
005202102221702
008 2020
0091 0
039|a20210222170230|bvanpth|c20210222170211|dvanpth|y20210120082937|zthanhnhan
082 |a657.42|bNg 527 U
100|aNguyễn Thị Tú Uyên
245|aKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cam Ranh Riviera Resort / |cNguyễn Thị Tú Uyên; Nguyễn Thị Lan Phương: GVHD
260|aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300|a170 tr. ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kế toán. Khóa 58
650 |aKế toán chi phí
650 |aKế toán doanh thu
650|aHạch toán kế toán
700|aNguyễn Thị Lan Phương: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003087
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003087 Kho luận văn 657.42 Ng 527 U Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét