GT,Bài giảng ĐHNT
621.402 Tr 527
Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt/
DDC 621.402
Nhan đề Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt/ Trần Đại Tiến (chủ biên), Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Như Chính, Trần Thị Bảo Tiên, Nguyễn Văn Phúc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 151 tr. ; 29 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Nha Trang. Khoa Cơ khí. Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt Lạnh
Thuật ngữ chủ đề Truyền nhiệt
Môn học Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Tác giả(bs) CN Trần Đại Tiến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Nghĩa
Tác giả(bs) CN Lê Như Chính
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(5): 1000029196-200
Địa chỉ NTUKho mượn(10): 3000038991-9000
000 00000nam a2200000 4500
001142041
00214
004AAD159D9-ABDD-4E40-91CC-6EB60CD61D7C
005202106180956
008130110s20191999vm| vie
0091 0
039|a20210618095648|bvanpth|c20210519092431|doanhntk|y20201231150119|zoanhntk
082 |a621.402|bTr 527
245 |aTruyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt/ |cTrần Đại Tiến (chủ biên), Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Như Chính, Trần Thị Bảo Tiên, Nguyễn Văn Phúc
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2019
300 |a151 tr. ; |c29 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Nha Trang. Khoa Cơ khí. Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt Lạnh
650 |aTruyền nhiệt
690|aTruyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
700|aTrần Đại Tiến
700|aNguyễn Hữu Nghĩa
700|aLê Như Chính
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000029196-200
852|aNTU|bKho mượn|j(10): 3000038991-9000
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/anhbia/truyennhietvathietbitraodoinhiet_trandaitienthumbimage.jpg
890|a15|b37
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000039000 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 15
2 3000038999 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 14 Hạn trả:11-03-2024
3 3000038998 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 13 Hạn trả:30-01-2024
4 3000038997 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:30-01-2024
5 3000038996 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:30-01-2024
6 3000038995 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 10
7 3000038994 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:13-03-2024
8 3000038993 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:11-03-2024
9 3000038992 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:11-03-2024
10 3000038991 Kho mượn 621.402 Tr 527 Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:04-03-2024
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét