Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
An toàn vệ sinh thực phẩm / Phạm Duy Tường (chủ biên) và những người khác
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
359 tr. : minh họa ; 27 cm
Phạm Duy Tường

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:112) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:132)

2
3
Bài giảng Quản lý chất lượng thực phẩm / Phan Thị Thanh Hền
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
331 tr.;
Phan Thị Thanh Hiền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:56)

4
Bài giảng Quản lý chất lượng thực phẩm và Vệ sinh an toàn thực phẩm / Phan Thị Thanh Hiền
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
619 tr.
Phan Thị Thanh Hiền

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:5 (Lượt truy cập:271)

5
Bài giảng Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm / Nguyễn Thuần Anh
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
165 tr.
Nguyễn Thuần Anh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:99)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9