Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật cháy / Nguyễn Văn Phúc
Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
109 tr.;
Nguyễn Văn Phúc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:27)

2
Kỹ thuật cháy : Giáo trình cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Trần Gia Mỹ
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2005
224 tr. ; 24 cm
Trần Gia Mỹ

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:123) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:26)

3
Thiết kế lò hơi / Trần Thanh Kỳ
Tp.HCM : Trường ĐHBK Tp. HCM, 1990
220 tr. ; 21 cm
Trần Thanh Kỳ

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:43) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:111)

       1 of 1