Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Hà Nội : Giáo dục, 2002, 1995, 2007
248 tr ; 19 cm
Phạm Lê Dần

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1017) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)

2
Bài tập kỹ thuật nhiệt / Trần Đại Tiến (chủ biên) và các tác giả khác
H : Khoa học và kỹ thuật, 2019
262 tr. ; 29 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:175)

3
Műszaki termodinamika- feladatgyűjtemény / Bihari péter; Trần Đại Tiến dịch
Budapest : Trường Đại học Bách Khoa Budapest, Hungary, 2004
195 p.


Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:10)

       1 of 1