STT Nội dung
1
Bài giảng học phần lý thuyết và chính sách thương mại / Trần Thùy Chi
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
88 tr.
Trần thùy Chi

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)

2
Bán phá giá : Phương pháp xác định mức phá giá và mức độ thiệt hại / Đoàn Văn Trường
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
239 tr. ; 24 cm
Đoàn Văn Trường

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
4
Đáp ứng rào cản phi thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu bền vững hàng thủy sản Việt Nam / Đỗ Đức Bình và các tác giả khác
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
214 tr. : Bảng ; 21 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Foreign exchange operations : master trading agreements, settlement, and collateral / David F. DeRosa
Hoboken, New Jersey : Wiley, 2014
414 p.
DeRosa, David F.

Tài liệu số:1