Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Hà Nội : Giáo dục, 2002, 1995, 2007
248 tr ; 19 cm
Phạm Lê Dần

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1017) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)

3
Bài tập kỹ thuật nhiệt / Trần Đại Tiến (chủ biên) và các tác giả khác
H : Khoa học và kỹ thuật, 2019
262 tr. ; 29 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:175)

4
Bài tập lý thuyết cháy / V. V.Pomeraxev; Đỗ Văn Thắng, Trương Ngọc Tuấn biên dịch
Hà Nội : NXB. Bách Khoa, 2007
198 tr. ; 24 cm
Pomeraxev, V. V.

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:28) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập nhiệt động kỹ thuật : Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công trình / Lê Nguyên Minh
Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam, 2009
143 tr. ; 27 cm
Lê Nguyên Minh

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:262) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

       1  2  3  4  5  6  7 of 7