Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của rào cản phi thuế quan đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa / Lưu Minh Trọng; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
87 tr. : Minh họa ; 27 cm
Lưu Minh Trọng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:39)

2
Bài giảng học phần lý thuyết và chính sách thương mại / Trần Thùy Chi
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
88 tr.
Trần thùy Chi

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)

3
Bán phá giá : Phương pháp xác định mức phá giá và mức độ thiệt hại / Đoàn Văn Trường
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
239 tr. ; 24 cm
Đoàn Văn Trường

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Bộ tập quán quốc tế về L/C : Các văn bản có hiệu lực mới nhất (Song ngữ Anh-Việt) / Đinh Xuân Trình dịch
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2010
277 tr. ; 24 cm

Nội dung sách: - UCP 600 2007 ICC - Các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ. - ISBP 681 2007 ICC - Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng. - eUCP 1.1- Bản phụ trương UCP 600...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nông sản trong thương mại quốc tế / Đinh Văn Thành (chủ biên) và các tác giả khác
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
230 tr. ; 21 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15