STT Nội dung
1
Bài tập Chi tiết máy / Nguyễn Bá Dương, Lê Đắc Phong, Phạm Văn Quang
Hà Nội : Giáo dục, 1994
321 tr. ; 19 cm
Nguyễn Bá Dương
Tập hợp các bài tập và lời giải về chi tiết máy, trong đó nêu một số phương pháp tính hoặc hướng dẫn cách tính toán khác nhau của một loại kết cấu. Mỗi chương có phần tóm tắt các ký hiệu và công thức tính toán chủ yếu. Phần cuối là phụ lục các bảng số liệu
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:323) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:20)

2
Bài tập Cơ học máy / Lại Khắc Liễm
Tp. HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2011
153 tr. : minh họa ; 27 cm
Lại Khắc Liễm

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

3
Bài tập Nguyên lý máy / Tạ Ngọc Hải
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
265 tr. : minh họa ; 24 cm
Tạ Ngọc Hải

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Chi tiết máy. Tập 1 / Nguyễn Trọng Hiệp
Hà Nội : Giáo dục, 1994, 1997, 2003, 2006
212 tr. : Minh họa ; 27 cm
Nguyễn Trọng Hiệp

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:469) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

5
Chi tiết máy. Tập 1 / Nguyễn Trọng Hiệp
Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1969
248 tr. : Minh họa ; 27 cm
Nguyễn Trọng Hiệp

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)