STT Nội dung
1
Bài tập bổ trợ kỹ năng viết tiếng Anh / Ngọc Mai (chủ biên), Mỹ Hương hiệu đính
Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2011
207 tr. ; 21 cm
Ngọc Mai

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:65) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
College Writing skills with readings / John Langan, Zoe L. Albright
NY : Mc Graw Hill, 2014
792 p. ; 24 cm
Langan, John

Đầu mục:1

3
Common places : Integrated reading and writing / Lisa Hoeffner, Kent Hoeffner
NY : Mc Graw Hill, 2019
656 p. ; 27 cm
Hoeffner, Lisa

Đầu mục:1

4
Essential writing for IELTS / Hu Min, John A. Gordon; Lê Huy Lâm chú giải tiếng Việt
Tp. HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2010
195 tr. ; 27 cm
Hu Min

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:46) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
IELTS : The complete guide to task 1 writing / Phil Biggerton
Hà Nội : Thời đại, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
179 tr. ; 26 cm
Biggerton, Phil

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)