STT Nội dung
1
101+ ý tưởng bán hàng / Thu Hà, Thạch Thảo (chủ biên); Alpha Books (biên soạn)
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
187 tr. ; 21 cm
Thu Hà

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
101+ ý tưởng quản lý thời gian / Thanh Vân, Lan Hương (chủ biên); Alpha Books (biên soạn)
Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2012
190 tr. ; 21 cm
Thanh Vân

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:39) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
56 nguyên tắc để thành công : 56 lời khuyên của một CEO thành đạt / Tom Markert, Phạm Thảo Nguyên, N. Khôi Nguyên
Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2012
151 tr. ; 21 cm
Markert, Tom

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

4
7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc / Jim Rohn; Trần Quân dịch
Hà Nội : Thế giới; Công ty Sách Thái Hà, 2023
216 tr. ; 21 cm
Rohn, Jim

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

5
99 việc cần làm trước tuổi 30 / Phạm Minh Thuận
Hà Nội : Lao Động, 2017
248 tr. ; 21 cm
Phạm Minh Thuận

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1