STT Nội dung
1
Bạc và đệm lót / Chung Thế Quang và những người khác
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2009
247 tr. ; 21 cm


Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

2
Bài giảng: Cơ sở thiết kế máy và đồ án / Trần Ngọc Nhuần
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
273 tr.
Trần Ngọc Nhuần

Tài liệu số:1

3
Bài tập Chi tiết máy / Nguyễn Hữu Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : ĐHQG Tp. HCM, 2011
445 tr. ; 24 cm
Nguyễn Hữu Lộc

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:49) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:40)

4
Chi tiết cơ cấu chính xác / : Nguyễn Trọng Hùng
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
215 tr. ; 21 cm
Nguyễn Trọng Hùng
Khái niệm và yêu cầu đối với các chi tiết và cơ cấu chính xác. Các yếu tố đàn hồi của dụng cụ và thiết bị chính xác. Gối tựa trong hệ thống động, truyền động bánh răng trong dụng cụ và thiết bị chính xác.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chi tiết cơ cấu chính xác : Tập 1 / Nguyễn Trọng Hùng
Hà Nội : Nxb Bách Khoa, 2006
239 tr. ; 24 cm
Nguyễn Trọng Hùng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)