Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập kỹ thuật nhiệt / Trần Đại Tiến (chủ biên) và các tác giả khác
H : Khoa học và kỹ thuật, 2019
262 tr. ; 29 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:175)

2
Máy và thiết bị thực phẩm / Khổng Trung Thắng, Dương Văn Trường, Nguyễn Văn Tráng
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2011
87 tr.
Khổng Trung Thắng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:161)

3
       1 of 1