STT Nội dung
1
Công nghệ ván khuôn trượt xây dựng nhà cao tầng / Bùi Mạnh Hùng
Hà Nội : Xây dựng, 2009
76 tr. : minh họa ; 24 cm
Bùi Mạnh Hùng

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

2
Công nghệ ván khuôn và giàn giáo trong xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
Hà Nội : Xây dựng, 2007
306 tr. ; 27 cm
Bùi Mạnh Hùng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Định giá bất động sản / Bùi Mạnh Hùng
Hà Nội : Xây dựng, 2012
132 tr. ; 27 cm
Bùi Mạnh Hùng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

4
Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng. Phần Xây dựng / Bùi Mạnh Hùng và nhóm tác giả
Hà Nội : Xây dựng, 2011
560 tr. ; 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

5
Giáo trình kinh tế xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Mai
Hà Nội : Xây dựng, 2010
249 tr. ; 27 cm
Bùi Mạnh Hùng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)