Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bài giảng Chế tạo phôi / Nguyễn Hữu Thật
Trường Đại học Nha Trang, 2011, 2013, 2018
325 tr.
Nguyễn Hữu Thật

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:46)

3
Bài giảng Dung sai - kỹ thuật đo / Nguyễn Hữu Thật
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
156 tr
Nguyễn Hữu Thật

Tài liệu số:1

4
Dynamics of machine tool and optimization of machining parameters in hard milling / Nguyễn Hữu Thật; Quang-Cherng Hsu: GVHD
Taiwan : National Kaohsiung University, 2016
112 tr. ; 27 cm
Nguyễn Hữu Thật

Đầu mục:1

5
Kỹ thuật giám sát tình trạng / Nguyễn Hữu Thật
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019, 2020
134 tr. 92 tr (cập nhật 2020)
Nguyễn Hữu Thật

Tài liệu số:2

       1  2 of 2