STT Nội dung
1
54 vị hoàng hậu Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung
Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2012
319 tr. ; 21 cm
Đặng Việt Thủy

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Lò hơi / Đặng Thành Trung
Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2013
154 tr. ; 24 cm
Đặng Thành Trung

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:31) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:50)

3
Giáo trình Nhiệt động lực học kỹ thuật / Lê Kim Dưỡng, Đặng Thành Trung
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
196 tr. : Minh họa ; 24 cm
Lê Kim Dưỡng

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
5
Mô phỏng số học bằng Comsol mutiphysics / Đặng Thành Trung và những người khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
278 tr : minh họa ; 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)