Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng học phần lý thuyết và chính sách thương mại / Trần Thùy Chi
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
88 tr.
Trần thùy Chi

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)

2
Bài giảng học phần quản trị chuỗi cung ứng / Trần Thùy Chi
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014, 2015
174 tr.
Trần Thùy Chi

Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:54)

3
Bài giảng quản trị chuỗi cung ứng / Trần Thùy Chi
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
180 tr.
Trần Thùy Chi

Tài liệu số:1

4
5
       1  2 of 2