Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Các phương pháp gia công đặc biệt / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường
Tp HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2007
384 tr. ; 27 cm
Phạm Ngọc Tuấn

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:33)

3
Các phương pháp gia công kim loại / Đặng Văn Nghìn (chủ biên) và các tác giả khác
Tp. Hồ Chí Minh : ĐHQG Tp. HCM, 2007
418 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:72)

4
Đảm bảo chất lượng / Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2010
400 tr. ; 24 cm
Phạm Ngọc Tuấn

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:77) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
       1  2 of 2