Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập kỹ thuật nhiệt / Trần Đại Tiến (chủ biên) và các tác giả khác
H : Khoa học và kỹ thuật, 2019
262 tr. ; 29 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:175)

2
3
4
Generalized modeling of a Single-Bent leaf flexure / Nguyen Huu Nghia; Dong-Yeon Lee, Chan Byon: Advisor
South Korea : Yeungnam University, 2015
97p. : ill ; 24 cm
Nguyễn Hữu Nghĩa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

5
Introduction to Thermodynamics and heat transfer / Yunus A. Cengel
The McGraw-Hill comp., Inc, 1997
865 p.
Cengel, Yunus A.

Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:11)

       1  2  3 of 3