Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Bài giảng cấp thoát nước, khí đốt sinh hoạt / Trần Đại Tiến
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013, cập nhật 2020
77 tr
Trần Đại Tiến

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:22)

4
Bài giảng Tự động hóa hệ thống lạnh / TS. Trần Đại Tiến
Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2011
106 tr.
Trần Đại Tiến

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:92)

5
Bài tập kỹ thuật nhiệt / Trần Đại Tiến (chủ biên) và các tác giả khác
H : Khoa học và kỹ thuật, 2019
262 tr. ; 29 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:175)

       1  2  3 of 3