Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng thực hành dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo / Nguyễn Minh Quân
Đại học Nha Trang, 2023
45tr : Hình ảnh ; 24cm
Nguyễn Minh Quân

Tài liệu số:1

2
Cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Minh Quân
Nha Trang; : Đại học Nha Trang, 2010
300tr
Nguyễn Minh Quân

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)

3
4
Metal cutting principles / Milton C. Shaw.
New York : Oxford University Press, 2005.
xix, 651 p. : ill. ; 24 cm.
Shaw, Milton Clayton.

Tài liệu số:2

5
Nghiên cứu chế phẩm kích thích sinh trưởng thực vật từ Alginate / Nguyễn Minh Quân; Ngô Đăng Nghĩa: GVHD
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2006
52 tr. : ảnh màu, ; 27 cm
Nguyễn Minh Quân

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2