Ngày đăng bài: 07/09/2022 08:15
Lượt xem: 203215
Thêm 400 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 8/2022
Tủ sách Thư viện tỉnh Khánh Hòa tại Thư viện trường Đại học Nha Trang

Tiếp tục duy trì tủ sách Thư viện tỉnh Khánh Hòa với các sách về Văn học, Kỹ năng sống, văn hóa, lịch sử...Thư viện đã tiếp tục luân chuyển thêm 400 đầu sách mới trong tháng 8/2022 và đưa vào phục vụ bạn đọc.

Danh mục 400 đầu sách mới: Xem chi tiết

Thư viện hân hạnh được phục vụ quý thầy cô và sinh viên!

Chính sách mượn: 

- Cán bộ của trường: 3 tên sách/1 lần mượn.

- Sinh viên: 2 tên sách/ 1lần mượn.

- Thời gian mượn: 30 ngày.

- Mượn và trả sách tại quầy thủ thư (Không Mượn/trả sách qua máy tự động).

Tài nguyên & Dịch vụ
Cung cấp giáo trình Life và một số tài liệu khác (Năm học 2021-2022)
Thông tin tài liệu, liên hệ, giá và hình thức vận chuyển
Trả sách tự động 247
Hướng dẫn sử dụng máy trả sách 24/7
Mượn sách tự động
Hướng dẫn Mượn sách tại máy Scout

Quy định về thẻ và Chính sách sử dụng thư viện
Quy định, chính sách sử dụng tài liệu giấy và số
Gia hạn sách online
Gia hạn sách trực tiếp trên website Thư viện Trường Đại học Nha Trang
Bán giáo trình tiếng Anh Life
Giáo trình tiếng Anh Life dành cho sinh viên đang học tại trường
Bán giáo trình tiếng Anh TOEIC
Giáo trình tiếng Anh TOEIC cho sinh viên đăng ký theo học TOEIC tại trường
Dịch vụ bán và cho thuê giáo trình
Bạn đọc có thể mua hoặc thuê giáo trình, sách văn học tại Thư viện
Giới thiệu các trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí toàn văn