Ngày đăng bài: 08/08/2023 13:59
Lượt xem: 119352
Thông báo lịch phục vụ theo giờ hành chính của Thư viện trong dịp hè
Thư viện phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính từ 31/7/2023

Từ 31/7/2023, Bộ phận phục vụ tại kho sách của Thư viện làm việc theo giờ hành chính (không phục vụ ca tối và thứ 7, chủ nhật).

Tuần làm việc online (từ 07/8/2023 - 11/8/2023) Thư viện vẫn mở cửa phục vụ bạn đọc trực tiếp tại kho sách.

                                                                                                                                    THƯ VIỆN

 

Nhận xét