Thông báo lịch Phục vụ tại kho sách Thư viện, dịp trước và sau Tết Nguyên đán
Thời gian phục vụ tại kho sách trước và sau Tết Nguyên Đán

- Bộ phận Phục vụ tại kho sách Thư viện: Duy trì phục vụ bạn đọc theo ca, đến hết ngày 13/01/2023 (ngày 14-15/01/2023 không phục vụ)

- Từ 16- 19/01/2023: Phục vụ trong giờ hành chính (Không phục vụ ca tối).

- Từ  20 - 26/01/2023: Nghỉ Tết Nguyên đán.

- Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, Thư viện tiếp tục phục vụ trong giờ hành chính (Không phục vụ ca tối, thứ 7 và chủ nhật).

- Từ 27/02/2023: Thư viện phục vụ bạn đọc theo ca như thường lệ (ca ngày, tối, thứ 7 và chủ nhật).

                                                                                                                                                                              THƯ VIỆN


Nhận xét