T

1 Tách dòng và phân tích biến đổi thành phần chuỗi gen VP2-4-3 (phân đoạn A)của virus cường độc gumboro chủng GHUT-12 của Việt Nam / Lê Thị Kim Xuyến, Võ Công Huân, Đoàn Thị Thanh Hương, Lê Thanh Hòa
2 Tài chính / Cơ quan của Bộ Tài chính
3 Tài nguyên và Môi trường / Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 Tâm lý học / Viện Tâm lý học. Viện Khoa học xã hội Việt Nam
5 Tạo mô sẹo và dịch huyền phù tế bào có khả năng sản xuất taxol từ lá và thân non cây thông đỏ Taxus Wallichiana Zucc / Lê Thị Thủy Tiên, Bùi Trang Việt, Nguyễn Đức Lượng
6 Tạp chí biển Việt Nam : / Trung Ương Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam
7 Tạp chí các khoa học về trái đất / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 Tạp chí cơ khí Việt Nam / Tổng hội Cơ khí Việt Nam
9 Tạp chí Cộng sản / Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
10 Tạp chí điện và đời sống / Hội điện lực Việt Nam
11 Tạp chí Điện Việt Nam / Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật điện Việt Nam
12 Tạp chí Giáo dục lý luận / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Hà Nội
13 Tạp chí hóa học / Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
14 Tạp chí Kế toán và Kiểm toán / Hội Kế toán và Kiểm toán VN
15 Tạp chí Khí tượng thủy văn / Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia
16 Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản / Trường Đại học Nha Trang
17 Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng / Bộ Xây dựng. Viện Khoa học công nghệ xây dựng
18 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam / Học viện Nông nghiệp Việt Nam
19 Tạp chí Khoa học thương mại / Trường Đại học Thương Mại
20 Tạp chí Khoa học và Công nghệ / Đại học Đà Nẵng
21 Tạp chí Khoa học và công nghệ / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
22 Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển / Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
23 Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam/ Bộ Khoa học và Công nghệ
24 Tạp chí Kinh tế & Phát triển / Đại học Kinh tế Quốc dân
25 Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á / Khoa học của Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh