Giới thiệu danh mục sách mới bổ sung năm 2023

Thông tin tài liệu mới bổ sung

Thêm 400 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 82022

Tủ sách Thư viện tỉnh Khánh Hòa tại Thư viện trường Đại học Nha Trang

Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 102020

Luân chuyển 300 đầu sách mới, duy trì tủ sách 1000 cuốn của Thư viện tỉnh khánh Hòa tại Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Thư viện đón nhận sách tặng từ Tập thể và giảng viên khoa Cơ khí nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 2011 năm 2020

Sách chuyên khảo ngành Cơ Khí đã được Khoa Cơ Khí- Trường Đại học Nha Trang trao tặng Thư viện

Khai thác Thư viện số BNEUF và Atlas chuyên gia trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Thư viện số BNEUF (https://bneuf.auf.org/) do AUF xây dựng phát triển từ năm 2017 đến nay

Thông tin liên hệ mua giáo trình Life, tài liệu học tập

Từ ngày 1/4/2020 không mua sách trực tiếp tại thư viện - Liên hệ để chuyển sách qua bưu điện

Danh mục sách biếu tháng 32019

Thư viện nhận 10 đầu sách