Sách tiếng Việt
378 H 531 Ph
Bí quyết thành công sinh viên :
DDC 378
Tác giả CN Huỳnh Ngọc Phiên
Nhan đề Bí quyết thành công sinh viên : Cẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên / Huỳnh Ngọc Phiên (chủ biên), Trương Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2012
Mô tả vật lý 365 tr. ; 21 cm
Tùng thư(bỏ) Tủ sách First News
Tóm tắt Gồm những lời khuyên về phương pháp học tập khoa học: từ việc xác định động cơ học tập, sử dụng thời gian hợp lý, rèn luyện các thói quen và tìm thái độ đúng, cách thích ứng với môi trường sống và học tập ở đại học, cách ghi chép, cách ôn bài, luyện trí nhớ theo bản đồ tư duy, sử dụng email và truy tìm thông tin trên mạng hiệu quả... Các kỹ năng học tiếng Anh và cách luyện thi hiệu quả các kỳ thi TOEIC, TOEFL
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Tác giả(bs) CN Trương Thị Lan Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023742-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000032165-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124834
00211
00467D40A2E-732B-448E-B3AA-CC44D6BE2841
005201612091052
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20161209105120|bvinhpq|c20140116140510|dvanpth|y20130312075523|znguyenloi
082 |a378|bH 531 Ph
100 |aHuỳnh Ngọc Phiên
245 |aBí quyết thành công sinh viên : |bCẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên / |cHuỳnh Ngọc Phiên (chủ biên), Trương Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp, |c2012
300 |a365 tr. ; |c21 cm
440|aTủ sách First News
520|aGồm những lời khuyên về phương pháp học tập khoa học: từ việc xác định động cơ học tập, sử dụng thời gian hợp lý, rèn luyện các thói quen và tìm thái độ đúng, cách thích ứng với môi trường sống và học tập ở đại học, cách ghi chép, cách ôn bài, luyện trí nhớ theo bản đồ tư duy, sử dụng email và truy tìm thông tin trên mạng hiệu quả... Các kỹ năng học tiếng Anh và cách luyện thi hiệu quả các kỳ thi TOEIC, TOEFL
650|aBí quyết thành công
700 |aTrương Thị Lan Anh
700|aNguyễn Thị Bích Ngọc
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023742-4
852|bKho mượn|j(7): 3000032165-71
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/370_giaoduc/biquyetthanhcongsinhvien/page thumbimage.jpg
890|a10|b99|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032171 Kho mượn 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 10
2 3000032170 Kho mượn 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 9
3 3000032169 Kho mượn 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 8
4 3000032168 Kho mượn 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 7
5 3000032167 Kho mượn 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 6
6 3000032166 Kho mượn 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 5
7 3000032165 Kho mượn 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 4
8 1000023744 Kho đọc Sinh viên 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 3
9 1000023743 Kho đọc Sinh viên 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 2
10 1000023742 Kho đọc Sinh viên 378 H 531 Ph Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét