Sách tiếng Việt
158.1 Gi 100 L
Cách đối nhân xử thế của người thông minh /
DDC 158.1
Tác giả CN Gia Linh
Nhan đề Cách đối nhân xử thế của người thông minh / Gia Linh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2013
Mô tả vật lý 338 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng giao tiếp
Thuật ngữ chủ đề Cá nhân thành công trong cuộc sống
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027663-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132615
00211
004043E1397-9297-4E54-A5CA-C9E9B7085F49
005201501161649
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20150116164942|bvanpth|y20141017140509|zoanhntk
082 |a158.1|bGi 100 L
100 |aGia Linh
245 |aCách đối nhân xử thế của người thông minh / |cGia Linh
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2013
300 |a338 tr. ; |c19 cm
650 |aKỹ năng giao tiếp
650 |aCá nhân thành công trong cuộc sống
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027663-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/cachdoinhanxuthethongminh_gialinh/0cachdoinhanxuthethongminh_gialinhthumbimage.jpg
890|a3|b23|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000027665 Kho đọc Sinh viên 158.1 Gi 100 L Sách Tiếng Việt 3
2 1000027664 Kho đọc Sinh viên 158.1 Gi 100 L Sách Tiếng Việt 2
3 1000027663 Kho đọc Sinh viên 158.1 Gi 100 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét