• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7021
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Tập 11 / Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, Trần Bạch Đằng, Đinh Văn Liên

DDC 959.7021
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, Trần Bạch Đằng, Đinh Văn Liên Tập 11 /
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 93 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Liên
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196251
00211
004E10B2F36-31E9-4D24-AEE8-940A2D33E39A
005202401181518
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240118151727|zngavt
082 |a959.7021
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bNgô Quyền đại phá quân Nam Hán, |pTập 11 / |cTrần Bạch Đằng, Đinh Văn Liên
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a93 tr.
650 |aLịch sử Việt Nam
700 |aĐinh Văn Liên
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap11_tranbachdang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét