• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7013
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Tập 8 / Nước Vạn Xuân, Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân

DDC 959.7013
Tác giả CN Trần Bạch Đằng,
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Nước Vạn Xuân, Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân Tập 8 /
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Tôn Nữ Quỳnh Trân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196224
00211
00424654155-1DD0-40FF-B5EC-74557A73F573
005202401181446
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240118144603|zngavt
082 |a959.7013
100 |aTrần Bạch Đằng,
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bNước Vạn Xuân, |pTập 8 / |cTrần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
650 |aLịch sử Việt Nam
700 |aTôn Nữ Quỳnh Trân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap8_tranbachdang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét