• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7013092
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Nhụy Kiều tướng quân - Ba Triệu Tập 7 / Trần Bạch Đằng, Đinh Văn Liên

DDC 959.7013092
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Nhụy Kiều tướng quân - Ba Triệu Tập 7 / Trần Bạch Đằng, Đinh Văn Liên
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2013
Mô tả vật lý 90 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Liên
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196211
00211
00402D3E9FC-FBB0-466B-B7D5-8B5B5B0BCC93
005202401181431
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20240118143049|bngavt|y20240118143006|zngavt
082 |a959.7013092
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bNhụy Kiều tướng quân - Ba Triệu Tập 7 / |cTrần Bạch Đằng, Đinh Văn Liên
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2013
300 |a90 tr.
650 |aLịch sử Việt Nam
700 |aĐinh Văn Liên
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap7_tranbachdang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét