• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7012
    Nhan đề: Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Tập 5 / Nước Âu Lạc. Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Phan An

DDC 959.7012
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Nước Âu Lạc. Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Phan AnTập 5 /
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 112 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phan An
Tác giả(bs) CN Tôn Nữ Quỳnh Trân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196201
00211
0041DDA24AC-80A2-4DEF-B583-C723024CD686
005202401181412
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240118141220|zngavt
082 |a959.7012
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bNước Âu Lạc. |nTập 5 / |cTrần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Phan An
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a112 tr.
650 |aLịch sử Việt Nam
700 |aPhan An
700 |aTôn Nữ Quỳnh Trân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap5_tranbachdang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét