DDC 621
Tác giả CN Bùi Đức Tài
Nhan đề Chế tạo phôi / Bùi Đức Tài
Thông tin xuất bản Nha Trang; : ĐH Nha Trang, 2012
Mô tả vật lý 355 tr.
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo - cơ khí
Môn học Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu
Môn học Chế tạo phôi
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0017691
00214
004471B22FB-2F00-4320-85BB-627ABD117A7F
005201709211023
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170921102634|bhientrang|c20130104144244|dtrangthuvien|y20130104143434|ztrangthuvien
082 |a621
100 |aBùi Đức Tài
245 |aChế tạo phôi / |cBùi Đức Tài
260 |aNha Trang; : |bĐH Nha Trang, |c2012
300 |a355 tr.
650 |aChế tạo - cơ khí
690 |aThiết kế và chế tạo khuôn mẫu
690|aChế tạo phôi
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/che tao phoi_bui duc tai/bia_che tao phoithumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d19
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét