• GT,Bài giảng ĐHNT
  • Ký hiệu PL/XG: 621
    Nhan đề: Bài giảng Chế tạo phôi / Nguyễn Hữu Thật

DDC 621
Tác giả CN Nguyễn Hữu Thật
Nhan đề Bài giảng Chế tạo phôi / Nguyễn Hữu Thật
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nha Trang, 2011, 2013, 2018
Mô tả vật lý 325 tr.
Mô tả vật lý 531 tr (Bản cập nhật 2018)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo - Cơ khí
Môn học Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu
Môn học Chế tạo phôi
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012619
00214
004764DC426-ADE5-43D8-81B4-9953BB8D596C
005201809260927
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180926092748|bthanhnhan|c20170921102544|dhientrang|y04-Oct-2011 03:26:57|zretbatler
082 |a621
100 |aNguyễn Hữu Thật
245 |aBài giảng Chế tạo phôi / |cNguyễn Hữu Thật
260 |bTrường Đại học Nha Trang, |c2011, 2013, 2018
300 |a325 tr.
300|a531 tr (Bản cập nhật 2018)
440 |aGiáo trình, bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aChế tạo - Cơ khí
690|aThiết kế và chế tạo khuôn mẫu
690|aChế tạo phôi
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/bai giang che tao phoi_ nguyen huu that_01smallthumb.jpg
890|a0|b0|c3|d46
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét