• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Khoanh định và quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản dự trữ quốc gia / Hương Trà

Tác giả CN Hương Trà
Nhan đề Khoanh định và quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản dự trữ quốc gia / Hương Trà
Mô tả vật lý Tr.103-104
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tài nguyên, khoáng sản
Nguồn trích Tài nguyên và Môi trường - Số: 01+02 Năm: 2024
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202287
00221
00450AA0ACD-99CA-4AF9-8DBF-4267DADD36BD
005202404171008
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417100816|zoanhntk
100 |aHương Trà
245 |aKhoanh định và quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản dự trữ quốc gia / |cHương Trà
300 |aTr.103-104
653 |aQuản lý
653 |aTài nguyên, khoáng sản
773 |tTài nguyên và Môi trường |d2024|i01+02
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét