• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Xây dựng văn bản pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ hiện đại hóa Ngành / Mai Hoàng

Tác giả CN Mai Hoàng
Nhan đề Xây dựng văn bản pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ hiện đại hóa Ngành / Mai Hoàng
Mô tả vật lý Tr.98-100
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Xây dựng văn bản pháp luật
Nguồn trích Tài nguyên và Môi trường - Số: 01+02 Năm: 2024
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202285
00221
004E3D0D51E-0BD6-424C-A6DB-FA2AD495CEF7
005202404171006
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417100627|zoanhntk
100 |aMai Hoàng
245 |aXây dựng văn bản pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ hiện đại hóa Ngành / |cMai Hoàng
300 |aTr.98-100
653 |aNguồn nhân lực
653 |aXây dựng văn bản pháp luật
773 |tTài nguyên và Môi trường |d2024|i01+02
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét