• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Thực hiện tốt công tác dự báo khí tượng thủy văn trên phạm vỉi cả nước / Mai Văn Khiêm

Tác giả CN Mai Văn Khiêm
Nhan đề Thực hiện tốt công tác dự báo khí tượng thủy văn trên phạm vỉi cả nước / Mai Văn Khiêm
Mô tả vật lý Tr.92-94
Từ khóa tự do Dự báo khí tượng thủy văn
Nguồn trích Tài nguyên và Môi trường - Số: 01+02 Năm: 2024
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202283
00221
004C9E3EB47-A7CC-420D-8B79-BA7ACDD16A81
005202404171004
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417100415|zoanhntk
100 |aMai Văn Khiêm
245 |aThực hiện tốt công tác dự báo khí tượng thủy văn trên phạm vỉi cả nước / |cMai Văn Khiêm
300 |aTr.92-94
653 |aDự báo khí tượng thủy văn
773 |tTài nguyên và Môi trường |d2024|i01+02
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét