• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành còng nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực / Trần Tuấn Ngọc

Tác giả CN Trần Tuấn Ngọc
Nhan đề Đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành còng nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực / Trần Tuấn Ngọc
Mô tả vật lý Tr.86-88
Từ khóa tự do Còng nghệ ứng dụng
Từ khóa tự do Công nghệ viễn thám
Nguồn trích Tài nguyên và Môi trường - Số: 01+02 Năm: 2024
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202281
00221
004D6E8DD06-E11E-452B-A47E-8AF2F82C52AA
005202404171002
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417100243|zoanhntk
100 |aTrần Tuấn Ngọc
245 |aĐưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành còng nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực / |cTrần Tuấn Ngọc
300 |aTr.86-88
653 |aCòng nghệ ứng dụng
653 |aCông nghệ viễn thám
773 |tTài nguyên và Môi trường |d2024|i01+02
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét