Sách ngoại văn
621.402
Műszaki termodinamika- feladatgyűjtemény /
DDC 621.402
Nhan đề Műszaki termodinamika- feladatgyűjtemény / Bihari péter; Trần Đại Tiến dịch
Thông tin xuất bản Budapest : Trường Đại học Bách Khoa Budapest, Hungary, 2004
Mô tả vật lý 195 p.
Phụ chú Tài liệu dịch từng phần
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật nhiệt-bài tập
Môn học Kỹ thuật nhiệt
Tác giả(bs) CN Sándor Endre
Tác giả(bs) CN Trần Đại Tiến
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153755
00212
004F6F30506-003D-42E4-A4C0-F79318927AA3
005201609091445
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20160909144600|ztrangthuvien
082 |a621.402
245 |aMűszaki termodinamika- feladatgyűjtemény / |cBihari péter; Trần Đại Tiến dịch
260 |aBudapest : |bTrường Đại học Bách Khoa Budapest, Hungary, |c2004
300 |a195 p.
500 |aTài liệu dịch từng phần
650 |aKỹ thuật nhiệt|xbài tập
690 |aKỹ thuật nhiệt
700 |aSándor Endre
700 |aTrần Đại Tiến
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/muszakitermodinamika_drbiharipeter/page001thumbimage.jpg
890|c2|d10

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét