Sách tiếng Việt
621.402 Ph 104 D
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt /
DDC 621.402
Tác giả CN Phạm Lê Dần
Nhan đề Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, 8
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2002, 1995, 2007
Mô tả vật lý 248 tr ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật nhiệt-Bài tập
Môn học Nhiệt kỹ thuật
Môn học Nhiệt động lực học kỹ thuật
Môn học Kỹ thuật nhiệt
Tác giả(bs) CN Đặng Quốc Phú
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004033-5
Địa chỉ Kho mượn(12): 3000001435-6, 3000006086-8, 3000006289-90, 3000014090-4
000 00000nam a2200000 4500
00110880
00211
004BF346F9F-A79D-4B5A-8E8A-2157F7FC3834
005202106180950
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20210618095007|bvanpth|c20190828153529|dtrangthuvien|y20030912|zquang
082 |a621.402|bPh 104 D
100 |aPhạm Lê Dần
245 |aBài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / |cPhạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú
250 |aTái bản lần thứ 2, 8
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2002, 1995, 2007
300 |a248 tr ; |c19 cm
650 |aKỹ thuật nhiệt|xBài tập
690|aNhiệt kỹ thuật
690|aNhiệt động lực học kỹ thuật
690|aKỹ thuật nhiệt
700 |aĐặng Quốc Phú
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004033-5
852|bKho mượn|j(12): 3000001435-6, 3000006086-8, 3000006289-90, 3000014090-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/bt co so ky thuat nhiet_pham le dan/apage_001thumbimage.jpg
890|a15|b1017|c1|d20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000014094 Kho mượn 621.402 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 15
2 3000014093 Kho mượn 621.402 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 14
3 3000014092 Kho mượn 621.402 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 13
4 3000014091 Kho mượn 621.402 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 12
5 3000014090 Kho mượn 621.402 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 11
6 3000006086 Kho mượn 621.402 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 6 Chờ thanh lý
7 3000006087 Kho mượn 621.402 Ph 104 D SGH 8
8 3000006088 Kho mượn 621.402 Ph 104 D SGH 7
9 3000006289 Kho mượn 621.402 Ph 104 D SGH 9
10 3000006290 Kho mượn 621.402 Ph 104 D SGH 10
  1  2 of 2 
Nhận xét