Sách tiếng Việt
621.4 Đ 116 Tr
Giáo trình Lò hơi /
DDC 621.4
Tác giả CN Đặng Thành Trung
Nhan đề Giáo trình Lò hơi / Đặng Thành Trung
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2013
Mô tả vật lý 154 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang TS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Thuật ngữ chủ đề Lò hơi
Môn học Kỹ thuật cháy, lò hơi
Môn học Lò công nghiệp
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024725-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000034271-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127858
00211
004AF4A1811-8EF8-4675-84AC-4C8085F5D368
005201605060810
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160506080947|boanhntk|c20131106093531|dnguyenloi|y20130828074029|zhienlt
082 |a621.4|bĐ 116 Tr
100 |aĐặng Thành Trung
245 |aGiáo trình Lò hơi / |cĐặng Thành Trung
260 |aTp. HCM : |bĐHQG Tp. HCM, |c2013
300 |a154 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang TS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
650 |aLò hơi
690 |aKỹ thuật cháy, lò hơi
690|aLò công nghiệp
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024725-7
852|bKho mượn|j(7): 3000034271-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/giaotrinhlohoi_dangthanhtrung/0giaotrinhlohoi_dangthanhtrungthumbimage.jpg
890|a10|b30|c1|d50
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034277 Kho mượn 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 10
2 3000034276 Kho mượn 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 9
3 3000034275 Kho mượn 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 8
4 3000034274 Kho mượn 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 7
5 3000034273 Kho mượn 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 6
6 3000034272 Kho mượn 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 5
7 3000034271 Kho mượn 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 4
8 1000024727 Kho đọc Sinh viên 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 3
9 1000024726 Kho đọc Sinh viên 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 2
10 1000024725 Kho đọc Sinh viên 621.4 Đ 116 Tr Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét