• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Institutional Uncertainty, Economic Integration, and Vertical Foreign Direct Investment Decisions / Yu-Fu Chen & Michael Funke

Tác giả CN Chen, Yu-Fu
Nhan đề Institutional Uncertainty, Economic Integration, and Vertical Foreign Direct Investment Decisions / Yu-Fu Chen & Michael Funke
Mô tả vật lý From p.60-79
Từ khóa tự do Institutional uncertainty
Từ khóa tự do Political risk
Tác giả(bs) CN Funke, Michael
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202301
00221
004B17099F1-0FC3-4E07-820B-63F44BE80DF4
005202404171604
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417160446|zluuyen
100 |aChen, Yu-Fu
245 |aInstitutional Uncertainty, Economic Integration, and Vertical Foreign Direct Investment Decisions / |cYu-Fu Chen & Michael Funke
300 |aFrom p.60-79
653 |a Institutional uncertainty
653 |aPolitical risk
700 |aFunke, Michael
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét