Sách tiếng Việt
658.872 Qu 531 L
40+ Bí kíp chinh phục khách hàng qua điện thoại /
DDC 658.872
Tác giả CN Quỳnh Lan
Nhan đề 40+ Bí kíp chinh phục khách hàng qua điện thoại / Quỳnh Lan, Thụy Vũ (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
Mô tả vật lý 279 tr. ; 20 cm
Tùng thư Alpha Books biên soạn
Thuật ngữ chủ đề Bán hàng
Thuật ngữ chủ đề Thương mại điện tử
Môn học Thương mại điện tử
Tác giả(bs) CN Thụy Vũ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000027204-6
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000037180-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131850
00211
0046911BF21-F1DB-42A4-8AD0-9074B017A983
005201412261545
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20141226154538|bvanpth|c20141120170641|dvanpth|y20140618101417|zhientrang
082 |a658.872|bQu 531 L
100 |aQuỳnh Lan
245 |a40+ Bí kíp chinh phục khách hàng qua điện thoại / |cQuỳnh Lan, Thụy Vũ (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2013
300 |a279 tr. ; |c20 cm
490 |aAlpha Books biên soạn
650 |aBán hàng
650 |aThương mại điện tử
690 |aThương mại điện tử
700|aThụy Vũ
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000027204-6
852|bKho mượn|j(2): 3000037180-1
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/40bikipchinhphuckhachhangquadienthoai_quynhlanthuyvu/040bikipchinhphuckhachhangquadienthoai_quynhlanthuyvuthumbimage.jpg
890|a5|b8|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037181 Kho mượn 658.872 Qu 531 L Sách Tiếng Việt 5
2 3000037180 Kho mượn 658.872 Qu 531 L Sách Tiếng Việt 4
3 1000027206 Kho đọc Sinh viên 658.872 Qu 531 L Sách Tiếng Việt 3
4 1000027205 Kho đọc Sinh viên 658.872 Qu 531 L Sách Tiếng Việt 2
5 1000027204 Kho đọc Sinh viên 658.872 Qu 531 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét