Bài báo tạp chí
Áp dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Ấn Độ /
Tác giả CN Đặng Thái Bình
Nhan đề Áp dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Ấn Độ / Đặng Thái Bình, Nguyễn Thị Hiên
Mô tả vật lý Tr.16-24
Từ khóa tự do Ấn Độ
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiên
Nguồn trích Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới - Số: 01 Năm: 2021
000 00000nab#a2200000ui#4500
001184873
00221
004CCFA5347-318C-43A1-B673-DBFF63ED759E
005202305081038
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230508103808|zoanhntk
100 |aĐặng Thái Bình
245 |aÁp dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Ấn Độ / |cĐặng Thái Bình, Nguyễn Thị Hiên
300 |aTr.16-24
653 |aẤn Độ
653 |aDoanh nghiệp nhỏ và vừa
653 |aThương mại điện tử
700 |aNguyễn Thị Hiên
773 |tNhững vấn đề kinh tế chính trị thế giới |d2021|i01
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét