Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 T
Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến ý định sử dụng thương mại di động (M-Commerce) của người tiêu dùng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thành Tâm
Nhan đề Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến ý định sử dụng thương mại di động (M-Commerce) của người tiêu dùng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Thành Tâm; Hồ Huy Tựu: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 86 tr. : minh họa; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Thương mại điện tử
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Hồ Huy Tựu: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000008299
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176216
00216
0045292F02D-B341-4FB4-97D8-0C2C71C59411
005202305171626
008 2022
0091 0
039|a20230517162639|bvanpth|y20221229144640|zluuyen
082 |a658.834|bNg 527 T
100 |aNguyễn Thành Tâm
245 |aẢnh hưởng của giá trị cảm nhận đến ý định sử dụng thương mại di động (M-Commerce) của người tiêu dùng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang / |cNguyễn Thành Tâm; Hồ Huy Tựu: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a86 tr. : |bminh họa; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aThương mại điện tử
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aHồ Huy Tựu: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000008299
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000008299 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 T Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét